Kari: (som håper dette kan virke litt avklarende)
TIDSFRIST: mandag 7. september kl 0700 - er riktig innleveringsfrist.
HVOR LEVERER DERE: Tekst 1 lastes opp i Mappen på Mi Side som heter Tekst 1. Alle i vår seminargruppe kan lese hverandres tekster! Når du leverer (laster opp filen) må filen din hete navnet ditt. Husk at to filer i samme mappe med samme navn, betyr at den siste overskriver den første - altså forsvinner denne..NB!
INFORMASJONSHEFTET: Dette heftet er ment som en orientering og skal leses! (Heftet er kopiert inn på denne wikien, og du finner det på sidene; Informasjon (=planen), Mål og læringsutbytteog Eksamen (Alt om tekster og skriving av disse (krav) står der! Det betyr ikke at dere forstår alt med en gang, jeg har måttet gå noen "runder" med mine kollegaer jeg også.. Heftet ligger også i fillageret, som Øystein har forklart hvor er.
METODE: At dere selv skal velge problemstilling så raskt byr på utfordringer - innefor et nytt fagfelt. Ja. Det betyr at en må starte lesing av pensum tidlig. Og det betyr at en må gjøre noen valg, uansett om en synes det er tidlig. Jeg er vel rimelig sikker på at det finnes områder som dere allerede har fattet interesse for. Problemstillinger knyttet til lærerrollen, eller elevrollen - det å lære. Utfordringer dere ser dere står overfor når dere skal ut i skolen. Dere blir kastet ut i det, men som Irmelin sier så skal dette være et utkast og ikke et ferdig produkt! Det dere leverer inn nå, blir ikke vurdert med karakter - det tellende arbeidet er det dere legger i eksamensmappen - og det er to tekster som begge er utviket videre, gjerne der den ene er større enn den andre. Det er altså meningen at dere skal utvikle både dere selv og tekstene i løpet av dette semesteret!! Hva dere gjør innen denne fristen er litt opp til dere selv, men minimumskravet er at dere har et utkast på minimum 1000 ord. (Det er bare et par sider)Irmelin: Hei! Selvtilliten min fikk seg en ordentlig knekk i går. Jeg trodde nemlig at min Tekst 1 var så fascinerende og intellektuelt utfordrende at 35 personer hadde åpnet filen, men så sa Kari på veiledningen at jeg hadde klart å lagre den i .odt, så INGEN hadde klart å åpne den... Og jeg var visst eneste på gruppen som ikke hadde skjønt det. Jeg klarte jo å åpne den på min egen maskin... Men nå har jeg lagt den inn som .pdf, så nå er det bare å kose seg. Hyggelig hvis en eller annen smarting klarer å fjerne .doc-teksten min som ligger der til spott og spe. Men ellers,- ha en fin dag!

Ann-Magritt: Vil bare konstantere at jeg ikke prøver å få ekstra oppmerksomhet ved å legge ut tekst 1 to ganger på min side. Jeg hadde bare glemt å tilføye litteraturlista den første gangen jeg la ut dokumentet, og la den derfor inn en gang til (tilfeldigvis under et annet filnavn). Det virker for meg umulig å slette det første dokumentet jeg la inn. Det er flott om noen som faktisk har litt peiling på data fjerner dette dokumentet. Og utenom det: Ha ei grepa snasin helg, folkens:) Fikset!

Øystein: God kveld. Jeg prøver meg på en lenke til infoheftet: [[https://studentportal.uib.no/dotlrn/classes/det-psykologiske-fakultet/peda101/peda101-2009h/file-storage/download/61641950/Informasjonshefte_PEDA_101_Høst_2009.pdf]]
Hvis denne ikke funker er det altså mulig å finne frem på følgende måte: gå til min side, velg under emne: PEDA101 praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester, velg så fanen fillager, velg så mappen ofeentlige filer, og så bør infoheftet være en av filene som ligger der. Jeg tar feil med glede (kunne godt tenke meg en uke til å arbeide på) men tolker det som om den skal være inne senest søndag.

Ellers vil jeg ønske deg riktig god bedring, Sebastian. Håper du får svineriet raskt ut av kroppen:-)

Sebastian: God aften. Absolutt en stor fordel å kunne delta i diskusjonen. Har omsider fått den berømte/beryktede svineinfluensaen, og må holde meg mest mulig isolert en ukes tid. Regner med å være oppegående i morgen, og ute blant folk igjen mandag 31/8.
Kan du, Øystein, sende meg linken til nevnte infohefte/fillager (PEDA 101). Har letet en del etter denne, men har ikke evnet å finne den (mulig det henger igjen litt feber...). Tolker personlig at innleverings-deadline er mandag 7/9 kl. 0700.

Når det gjelder tidl. eksamsensbesvarelser/oppgaver (som Hild etterlyste), har jeg liggende noen besvarelser bl.a. innen læring/tenkning. Vet ikke om det kan være til hjelp, men tar de med på mandag uansett. Vi sees! :-)

Øystein: Heisann. Jeg har fått for meg at første utkast til tekst 1 skal leveres inn innen uke 36. På mi side (seminarets område) skriver Kari at den skal inn i løpet av uke 36. I infoheftet som ligger i fillageret til PEDA 101 på mi side står det at teksten skal leveres innen uke 36. Jeg lurer litt på hvilken frist som gjelder...

Bernhard: Hei folkens! jeg vil gjerne ha noen synspunkter på om ikke det hadde vært bedre å få noen konkrete oppgaver på dette tidlige stadiet. Er ikke det å finne egne problemstillinger noe som passer bedre når faget har fått modnet og man har opparbeidet seg et grunnlag for å ta slike valg på egenhånd?
Satt på spissen; blir vi ikke nå overlatt til å famle oss frem selv? Fremmer dette læring og motivasjon? Reduserer ikke dette den skriftlige delen av seminarene til å kun være et rammeverk for å produsere innenfor en gitt tidsfrist?

Jeg skal være ærlig nok til å si at for min del rekker jeg ikke sette meg tilstrekkelig inn i stoffet før jeg må velge tema, jeg må jo ha tid til å skrive også... Valget mitt kommer nok heller til å reflektere det som virker mest overkommelig, eller rett og slett, det jeg tilfeldigvis leser om først. Jeg skal også være ærlig nok til å si at jeg synes denne måten å jobbe på er mer demotiverende en motiverende. For min del tror jeg at jeg ville lært raskere om jeg kunne velge en oppgave som utgangspunkt for fokusert lesing. Men, sånn er altså jeg, hva synes dere andre?

Irmelin: Tror at måten du tenker å gå frem på, Bernhard, er den måten det er meningen at vi skal gjøre det på. I alle fall var det den beskjeden vi fikk på seminargruppen i fjor. Meningen er jo å levere inn et utkast nå, og så drive og flikke på teksten og legge inn relevant praksiserfaring frem til innlevering i desember.

Kari: Mitt forslag er at siste spørsmål legges øverst på denne siden!! Se mønsteret under - fungerer det? Diskusjonen begynte altså nederst på denne siden..og ja jeg har kommunisert med noen på epost allerede før debatten her:)

?Julie: I tråd med at noen av oss diskuterte dette i pausen på Ped. forelesning i dag slenger jeg ut dette her- på "discussion". (og jeg Kari tar meg den frihet å flytte diskusjonen over til denne spørsmålssiden...)
Tekst 1 skal jo inn neste uke. Skal den være på 1000 ord? Eller mer?
Skal den leveres inn innen søndag eller før?
Noen som har gode forslag til hvordan man skal gripe fatt i dette?

Kari: Se svaret til Hild. I tillegg vil jeg legge til at (sannsynligvis) vil begge tekstene dine måtte videreutvikles før de havner i eksamensmappen. Å skrive en fullverdig tekst på 1000 ord er ikke enkelt. Det vil være naturlig at en jobber videre med også tekst 1, spesielt etter praksiserfaringen. Alternativet er at du allerede nå arbeider mer med tekst 1 og at den blir på mer enn 1000 ord. Tilsammen skal eksamensmappen inneholde to tekster som tilsammen rommer 6000 (+-10%) ord, (inkl i dette er refleksjonsnotatet se Eksamen)

Hvordan gripe dette an? Her håper jeg at andre henger seg på. Ett forslag er å velge seg et tema som man finner interessant, les pensum og jobb med å forme en problemstilling mens du leser. Anbefaler sterkt å knytte temat opp mot det å være lærer eller elev, slik at dere klarer å bruke teorien inn i en praktisk skolehverdag. I drøftingsdelen kan en f eks hente innspill fra praksisperioden, og da vil dette være en videreutviking av teksten din til eksamensmappen - og en gjør dette etter uke 36. Det er likevel ikke sikkert at begge tekstene dine skal inneholde en slik praksiserfaring. Kanskje vil den ene (f eks Tekst 1 eller 2 som du videreutvikler til Tekst 3) bli den største teksten din. De to tekstene som eksamensmappen skal inneholde må ikke være like store.
Dere velger tema fritt innenfor de fem målene som er satt opp for dette semesteret.Hild: Jeg lurer på om det finnes tidligere studentbesvarelser som er tilgjengelige for oss å lese gjennom for å få en idé om problemstillinger som er mulige å ta opp, hvordan fokus på teori og praksis bør balanseres osv. Det er jo ikke lenge til vi skal skrive vår første tekst, og jeg tror flere av oss ville synes at noe slikt ville være en god hjelp for å få i gang tankeprosessen.
God helg. :)

Kari: Slike studentbesvarelser er ikke tilgjengelige. Problemstillinger kan vi diskutere, og må gjerne modnes litt mens dere nå leser litteratur, og "snekrer" på en oppgave. Temaene/temaet dere velger må likevel ligger innenfor de 5 målene som er satt opp for dette semesteret. Det er også slik at tekstene dere skriver skal vise både bredde og dybde, og det er viktig at pensumlitteratur vises igjen. NB! 100 sider pensum skal dere velge selv.

Litt utfyllende informasjon om tekstene finner du under Filer på Mi side under PEDA101/Seminar 1 i en mappe som heter Info om Tekster.
Tekst 1 og Tekst 2 er begge tekster som skal utvikles og begge skal ende opp i Eksamensmappen (samlet 6000 ord +/- 10%). Fremdriften er likevel bestemt av oss (frister skal holdes), noe som betyr at du starter med Tekst 1. Selv om vi har satt en anbefaling på ca 1000 ord, kan du gjøre mer ut av teksten, det vil oftes være nødvendig for å greie å skape en helhet i teksten. Men innen fristen er kravet at du har lagt en klar ramme rundt et helhetlig produkt som Tekst 1 skal bli til. Problemstilling, hvilke teori du vil bruke, hvordan du vil problematisere/drøfte - hvordan du vil bygge oppgaven din. Om du tenker deg at du skal ta med deg praksiserfaringer, så vil dette være noe du tar tak i etter praksisperioden, og utvikler teksten din videre til et ferdig produkt (eksamen). Krav til fremdrift er satt av oss, både for at dere skal få tekstene i arbeid, men også for at veiledning og tilbakemelding som dere får både fra lærer og medstudenter skal være satt i system og gi nytte underveis.Hei folkens! Fekk i dag endelig tildelt praksisplass, og eg var så heldig å bli plassert på Sotra vidaregåande skule! Dette var jo mildt sagt lite gunstig sidan eg bur på Voss...:o) Derfor: er det nokon som veit om nokon som har eit husvære dei vil leige ut i sju veker er det berre å skrike ut. Blir litt langt å reise heilt til Sotra kvar dag..:o)
- Anita -