Plan for første økt (1015 - 1100):

Det er meningen at dere skal utveksle praksiserfaringer!
For å lage et lite system på dette, har jeg gått igjennom mål og innhold for dette semesteret (peda 101) og laget min lille oversikt. Denne vil jeg knytte noen ord til. Jeg har videre ut fra både temaer som er tydelig kommunisert gjennom styringdokumenter og aktualisert i skolehverdagen (og media), samt den interesse for motivasjon som flere av dere har fordypet dere i, valgt å legge vekt på 4 elementer som jeg ønsker at vi skal reflektere omkring.

Det blir derfor følgende gruppefleksjoner:
  1. Tydelig klasseledelse: Bernhard,
  2. Tilpasset opplæring: Veruska, Anita, Øystein
  3. Digital kompetanse:
  4. Motivasjon - også koblet mot vurdering:

Dere kan melde dere på tema, ved å skrive inn navnet ditt. Maks 5 på samme tema.

Opplegget ligger ved som wordfil , i mangel av en apple.jpg (da kunne jeg jo bare ha klippet ut bilder, så utrolig enkelt!) Dagens reklame!