Uke
Dato
Klokke
Tema
Undervisnings-
form / foreleser

Frist for innlevering av tekst
(leveres i løpet av oppsatt uke)

1
04.01

Semsteråpning
Orienteringsmøte mandag 4.01 kl. 11.15 – 12.00,
Bjørn Christiansens Hus, aud 11804.01
12.15–14.00
Tema: Ditt pedagogiske Credo
Egen og felles refleksjon
Felles planlegging av seminarene

Seminar
Ansvar: Kari

05.01
12.15–14.00
Multikulturalisme og demokrati
Eva Sunde, Marit Ulvik, Ketil Langørgen ?

07.01
12.15-14.00
Opplegg: Susana, Irmelin og Veronika
1. økt: Studentansvar
2. økt: Case (Kari)
NB! Forberedelse og informasjon på Its learning!!
Ta med PC om mulig
Seminar

2
11.01
12.15–14.00
Ungdom, skole og samfunn i lys av IKT
Rune Krumsvik, Kari Bruvik?
Tekst 1
12.01
12.15–14.00
Opplegg: Geir, Eirik
- Gjennomgang av relevant litteratur
- Diskusjon rundt bruk av IKT i skolen
Seminar
14.01
12.15–14.00
Skolen som organisasjon
Ketil Langørgen
3
18.01
12.15–14.00
Opplegg: Sebastian, Øystein L. og Thomas
Seminar

Tilbakemelding på tekst 1 fra faglærer:
Hvordan vil du ha denne?

19.01
12.15–14.00
Etikk
Herner Sæverot
21.01
12.15–14.00
Opplegg: Hild, Ann-Magritt, Bernhard
Seminar
4
25.01
12.15-14.00
Estetikk
Marit Ulvik
Tekst 2
Innlevering av Tekst 2 etter "vanlig" prosedyre!
Frist: søndag 31. januar (midnatt)

Fint om dere sier noe om tematikken i feltet for beskriving.
26.01
12.15–14.00
Undervisningsøvinger:
Grupper m oppgave

Seminar
28.01
12.15–14.00
Kommunikasjon og veiledning
Herner Sæverot
Ketil Langørgen

5
01.02
12.15–14.00
Opplegg: Øystein K. Julie, Anita
Nå er det lagt ut tips til lesing og oppgaver som skal diskuteres på mandag i Its Learning
Seminar
Tilbakemelding på tekst 2 til 2 medstudenter
følger dette systemet!

Innleveringen følger nesten "vanlig" prosedyre, bare at hver student har fått sin egen mappe i mappen for tilbakemelding mellom studenter!
Frist: søndag 7. februar (midnatt)
02.02
12.15–14.00
Fokus på videregående skole
Representanter fra partnerskolene
03.02
16.15-18.00
Førpraksismøte

04.02
12.15-14.00
Opplegg: Veruska (om estetikk) og Espen
Veruska og Espen har første økt.
Kari ansvarlig for andre økt.
Seminar
6-8
PRAKSIS
9
01.03
12.15–14.00
Lærerens profesjonelle utvikling
Marit Ulvik
Tekst 3:Omarbeidet versjon av 1 eller 2
Innlevering av Tekst 3 etter "vanlig" prosedyre! I mappen Tekst 3.
Frist: søndag 7. mars (midnatt)

Fint om dere sier noe om tematikken i feltet for beskriving.
02.03
12.15–14.00
Opplegg: Frank og Andreas

Lærerens profesjonelle utvikling
Seminar
10-14
PRAKSIS
15
12.04
12.15–14.00
Praksiserfaringer
Forberedelser til denne dagen forventes av alle studentene, sjekk oppdraget på Its learning!! Frist søndag 11. april (du skal lage et lite case...)
Seminar

15.04
12.15-16.00
Om tekster til tekstseminaret:
Til tekstseminaret blir det naturlig å ta utgangspunkt i tekst 3, tenker jeg. Men, om du vil at dette skal være en nyere utgave eller en annen tekst, må du legge denne (kun for de som vil) ut i mappen Tekstseminar som ligger i mappen Tekst 3. Denne Tekstseminar-mappen opprettes etter 7. mars!! Frist for å laste opp en nyere tekst for bruk på tekstseminaret er søndag 11. april.
Tekstseminar
Grupper og fordeling av tekster på denne lenken
Studentene
gir og får muntlig tilbakemelding på
tekstseminar.

Frist for innlevering av eksamensmappe i pedagogikk: 25. mai kl 1200
Tips om ryddig eksamensmappe:
Dato for avslutningsfest: ?
||