Lenke til Studentheftet
Litt mer om praksisbesøk og påhør:

Jeg vil komme ut på besøk til en del av dere: (dette gjelder Ann-Magritt, Hild, Øystein *2, Sebastian, Veronica, Thomas, Andreas, Anita, Irmelin, Espen og Eirik)
Min "reiserute" er under arbeid - det er et lite pusslespill som legges (sjekk epost fortløpende).
For deres del er det viktig at dere husker på følgende:
  • noen får dette besøket veldig tidlig i praksisperioden - jeg er oppmerksom på dette og forstår at dere i større grad kan være både nervøse og usikre
  • husk at du planlegger og fyller ut skjemaet for veiledning i studentheftet side 8 og at jeg får dette i forkant (enten på epost eller ved fremmøte på skolen)
  • er du sammen med en annen student som ikke har påhør denne timen, er det viktig at det er du som har hovedansvaret i klasserommet. Det betyr ikke at din partner ikke kan være aktiv som medhjelper.
  • er dere to studenter som skal ha påhør i et felles fag i en felles økt (minimum en dobbeltime) må dere fordele aktiviteten mellom dere. Det er viktig at dere får vist dere frem begge to, som innehaver av en ansvarsrolle overfor elevene. Dere kan for eksempel dele økten mellom dere, uten at det nødvendigvis fører til et kunstig skifte for elevene.
  • samtalen etterpå håper jeg vil fungere som refleksjon, en god dialog mellom student(er), veileder og meg. Jeg leder denne økten på ca 45 minutter.
  • alle gode ønsker for en god læringsperiode for dere alle!Referat fra besøk av ungdomsskoleelever - fritt sitert:
17.09.09
Besøk av ungdomsskoleelever:
Timene skal være gøye og ikke minst lærerike! Viktig å lære noe.
Bra med prosjektarbeid: Kan konsentrere seg om en ting av gangen, kan legge mye arbeid ned i det i stedet for å lære litt om alt.
De er ikke bevisste på lærinsggtrategier – jobbe med dette når jeg blir lærer!
Om å jobbe med andre: Kan fordele arbeidet seg i mellom. Ikke ofte de jobber helt sammen.
Svært mange ungdomsskoleelever blogger!
Mange ganger gir lærerne beskjeder muntlig, og sier til elevene at de ikke får det skriftlig, for at elevene skal følge med og lære å huske beskjeder.
God stemning når det er arbeidsro, og når elevene jobber med å finne stoff. Koselig å jobbe mot et mål sammen.
De etterlyser strengere lærere. De sier at det er lærerens ansvar å få ro i klassen, og opplever at lærere som ikke får det til, ikke har gjort jobben sin godt nok.
Lærerne på deres skole presser det beste ut av elevene, og gir dem aldri for lette oppgaver. Dette liker elevene.
Det blir bråk når læreren går ut, og hvis det er for vanskelige oppgaver, og hvis det er ukonsentrert gruppearbeid.
En god lærer er ikke kjedelig, ikke for streng, men passelig streng,(...) gir positive tilbakemeldinger, setter seg inn i elevens situasjon, er litt «ungdomsaktig», men samtidig streng nok til at det er ro i klassen.
En streng lærer: Snakker bare om faget, hjelper ikke elevene, er streng selv om det ikke trengs
Ikke bra når læreren har yndlingselever (altså favoriserer de flinkeste elevene)
En flink lærer: Både flink i faget og flink med elevene. Holder ikke med bare en av delene.
Tisekundersregel: Ti sekunder etter at elevene har kommet inn i klassen, skal alle ha tatt frem bøkene og skal være helt stille.
Akseptable konsekvenser v bråk: foreldremøte, kjefting, brev med hjem i verste konsekvens.

Elevenes tips til oss:
Ikke føl noe press! Vær tolerant overfor de svake elevene. Viktig å ha kontroll over klassen. Vis hvem som er sjefen. Vær streng! Men ikke slå elevene... Gjør et godt førsteinntrykk.