Plan for våren 2010


(Med forbehold om endringer)

Orienteringsmøte mandag 4.01 kl. 11.15 – 12.00, Bjørn Christiansens Hus, aud 118
Uke

Dato

Klokke

Tema

Undervisnings-
form / foreleser

Frist for innlevering av tekst
(leveres i løpet av oppsatt uke)


1

04.01

12.15–14.00Seminar
05.01

12.15–14.00

Multikulturalisme og demokrati

Eva Sunde, Marit Ulvik, Ketil Langørgen ?07.01

12.15-14.00Seminar2

11.01

12.15–14.00

Ungdom, skole og samfunn i lys av IKT

Rune Krumsvik, Kari Bruvik?

Tekst 1


12.01

12.15–14.00Seminar


14.01

12.15–14.00

Skolen som organisasjon

Ketil Langørgen

3

18.01

12.15–14.00Seminar


Tilbakemelding på tekst 1 fra faglærer19.01

12.15–14.00

Etikk

Herner Sæverot


21.01

12.15–14.00Seminar

4

25.01

12.15-14.00

Estetikk

Marit Ulvik

Tekst 2


26.01

12.15–14.00Seminar


28.01

12.15–14.00

Kommunikasjon og veiledning

Herner Sæverot
Ketil Langørgen


5

01.02

12.15–14.00Seminar

Tilbakemelding på tekst 2 til 2 medstudenter


02.02

12.15–14.00

Fokus på videregående skole

Representanter fra partnerskolene


03.02Førpraksismøte04.02

12.15-14.00Seminar

6-8

PRAKSIS9

01.03

12.15–14.00

Lærerens profesjonelle utvikling

Marit Ulvik

Tekst 3:
Omarbeidet versjon av 1 eller 2


02.03

12.15–14.00Seminar

10-14

PRAKSIS15

12.04

12.15–14.00

Praksiserfaringer

Seminar15.04

12.15-16.00Tekstseminar

Send en tekst til to
medstudenter og til faglærer. Studentene
gir og får muntlig tilbakemelding på
tekstseminar.


Frist for innlevering av eksamensmappe i pedagogikk: ?


Dato for avslutningsfest: ?