MOTIVASJON OG VURDERING

Forslag til relevant pensumlitteratur
En nyttig skjematisk oppstilling som viser forholdet mellom ulike læringsteorier og synet på motivasjon og vurdering.


Undervisningsopplegg

Spørsmålene dere skal diskutere i forhold til "deres" elev er følgende:

- Hvordan kan dere best mulig motivere og vurdere denne eleven? Fint hvis dere kan komme opp med flere alternative teknikker/strategier.
-
Hvilken eller hvilke læringsteorier kan dere knytte til motivasjons/vurderingsmetoden(e) dere har valgt?
- Finnes det noen potensielle "faremomenter" knyttet til bruken av denne metoden? Hvilke faktorer er det viktig å ta hensyn til?


Klassen deles inn i fire grupper etter følgende inndeling:

Gruppe 1 -

Khumar går i 10.klasse og er fra en akademisk, indisk familie. Han opplever et press hjemmefra om å prestere bra på skolen. Khumar er generelt faglig sterk og får 6’ere i alle fag. Han jobber selvstendig uten mye input, og er ikke glad i gruppearbeid. Han gjør ikke mye av seg, og viser liten muntlig aktivitet i timene.

Gruppe 2 -

Are går i 9.klasse. Han er skilsmissebarn, og bor hos mor som er uføretrygdet. Han er urolig i timene og viser liten interesse for det faglige. Are er klassens klovn og krever mye plass og oppmerksomhet. Han har vanskelig for å konsentrere seg i timene. På fritiden spiller han imidlertid elektrisk gitar, og han kan øve i timesvis, gjerne til sent på natten.

Gruppe 3 -


Margrethe går i 8.klasse og har akkurat begynt på ungdomsskolen. Hun er en typisk gjennomsnittselev som ikke anstrenger seg så mye. Hun klarer seg helt greit og er fornøyd med å få middelmådige karakterer - hun ser ikke behovet for å pushe seg mer. Margrethe er mest opptatt av det sosiale ved skolen, og det er viktig for henne å bli akseptert i vennegjengen.

Gruppe 4 -

Oda går i 10.klasse. Hun er veldig samfunnsengasjert og er medlem av et ungdomspolitisk parti. Hun tar lett ordet i timen og stiller mye kritiske spørsmål til både undervisningsinnholdet og måten læreren formidler kunnskap på. Oda ser ikke helt meningen med skoleundervisningen og mener at den ikke tar elevene på alvor. Oda er i opposisjon til autoriteter, og liker ikke bruken av karakterer i skolen.

Etter å ha diskutert i grupper presenterer hver gruppe sin "løsning". Vi diskuterer deretter denne i plenum og lar folk komme med innvendinger eller foreslå alternative metoder. Motivasjon går i stor grad ut på at vi lærere tenker kreativt! :)

Helt til slutt: Eple!