MÅL FOR UKEN
 • Å bli kjent - trygghet, sosiale øvinger
 • Legge grunnlaget for et godt læringsmiljø – hvilke grep tar vi for at hver enkelt skal få best utbytte av dette faget - Trenger vi hverandre?
 • Å bli forberedt til praksis og teori – hva vil det si å være lærer i dag? - hva skal vi bruke teorien til?
 • Sette i gang refleksjoner rundt undervisning og læring på tvers av faggrenser
 • Å få informasjon om studiet - skape større oversikt over semesteret og hva som forventes av dere som studenter (StudentAKTIVITET)- å ta den digitale dimensjonen på alvor!Mandag 17. august: (10.15-12.00)
Jeg oppfordrer alle å ta med egen bærbar PC med trådløst nettverk. Prøv om du kan registrere ønsket medlemskap på denne wikien som vi skal bruke i SeminargruppEN.
 1. Presentasjoner av både lærer, studenter og arbeidsformer (obligatorisk fremmøte fører til fremmøtelister)...
 2. Dialog om målene for denne uken og videre forventninger om innhold og metode i Seminargruppe 1.
 3. Spørsmål:
 4. Gruppediskusjon: Hva kan fremme og hemme læring? Inndeling etter G1
 5. Oppsummering fra gruppene: vil være et felles utgangspunkt før første forelesningstema (mandag 24.) Læringsteori NB! Kom igang med lesing av pensumlitteratur raskt!

Tirsdag 18. august: (08.15-10.00) + (10.15-12.00)
Jeg oppfordrer alle til å tenke igjennom følgende spørsmål før vi møtes:
 1. Hva er pedagogikk?
 2. Hva kan jeg tenke meg å lære i faget?
 3. Hvilke arbeidsmåter bør vi benytte?
 4. Hva kan jeg bidra med?
I dag blir det igjen gruppediskusjon! Inndeling etter G2
Gruppen skal i dag belyse: Hva, hvordan og hvorfor pedagogikk, på bakgrunn av den enkeltes students gjennomtenkte svar på spørsmålene over, samt diskusjon i gruppen. Men før dere setter i gang med selve arbeidsoppgaven, diskuter neste innspill:

 • Gruppearbeid er svært vanlig å bruke i skolen! Hvilke "kjøreregler" bør vi sette for gruppen før en tar fatt på en arbeidsoppgave? Bruk og del erfaringene dere har fra gruppediskusjonen i går! Prøv videre å benytte disse videre.
 • Hvordan vil dere formidle til de andre hva dere har kommet frem til? Hvilke alternativer har dere for så kjappe gruppediskusjoner. Begrunn valg. Jeg er åpen for deres forslag..

Torsdag 20. august: (08.15-10.00)
Jeg forventer at dere har satt dere litt inn i Den generelle delen av læreplanen samt Prinsipp for læreplanverket i Kunnskapsløftettil denne dagen. Dette forventes det at dere opparbeider god kjennskap til, se pensumlisten. Disse lenkene har jeg hentet fra Utdanningsdirektoratets sider som har samlet læreplaner i noe de har kalt for grep - levende læreplaner

Dagens tema: Den gode lærer! Ta gjerne en titt på denne filmen,- takk for tipset Margreta! (Min gode kollega fra Knarvik vgs, som jeg følger på twitter)
Dagens gruppeoppgave etter inndeling G3 blir: Diskuter og les (vis til læreplanverket) - er det slik vi oppfatter læreren? - hva er problematisk?
Gruppenes innspill om Den gode lærer skal legges ut på denne wikien. Gruppen kan enten skrive rett i wikien, alternativt kan fil (av ulike varianter) lastes opp i denne wikien. Gruppens "side" finner dere i innholdsfortegnelsen. Publiseringen må være gjort til fredag morgen (neste dag).

Syns denne var litt søt, og passande for dagens tema..=D
A Good Teacher


Fredag 21. august: (08.15-10.00) + (10.15-12.00)

Dagens tema: Deg selv!

Hva kan du lære andre i løpet av 5 minutter?

Her er det stort rom og fleksibilitet for å gjøre akkurat hva du vil. Det trenger ikke være knyttet til fag - like aktuelt kan være interesser, hobbyer, evner osv.. Men vi holder oss til romplanen og klasserommet.. Dette blir spennende.

Noe å tenke på:
Kreativitet verdsettes i skolen i dag - har vi utviklet den? - har din skolegang gitt deg mulighet til å utvikle kreativitet?
Å gi positiv tilbakemelding til andre - i dag fokuserer vi på det dere er gode til! - hvilken betydning har det at andre skryter av oss?


OPPSUMMERING OG EVALUERING AV INNFØRINGSUKEN

Ros og ris underveis:
Kari: Dere har tatt alle utfordringer med storm!! Det har vært utrolig kjekt å være sammen med dere. Dere er veldig positive, og fredagen ble en opplevelse! Du verden så dyktige dere er. Jeg lærte mye nytt! Nesten alle har kommet seg på wikien.. flott!

Diskusjon og oppsummering etterpå:

Kari: Har gjennom diskusjonen som pågår på spørsmålssiden blitt klar over at jeg sikkert skulle ha fokusert mer bevisst på informasjonsheftet og tekstskriving. Og stresset dere litt mer med datoer. Vi kunne sikkert ha diskutert problemstillinger i samlet klasse, eventuelt i grupper. Hjulpet hverandre mer. Håper dere gjør dette selv, om vi nå ikke formelt møtes i seminargrupper denne uken. Diskusjon på wiki synes jeg er topp fra et lærerståsted - føler at jeg er mer med dere. Håper at flere blir med i diskusjoner og i arbeidet med å bygge denne wikien til et felles "faglig utviklingssted" som et tillegg både til forelesning og fysiske møter. De som ennå ikke finner så lett frem og som kanskje ikke går inn på denne siden, vil gjerne oppleve at de ikke får med seg alt..? Vet ikke. Si gjerne noe om det. Ellers har jeg en del personlig kommunikasjon på epost, det synes jeg også er supert! Det er bare å spørre, jeg svarer så snart jeg har anledning.