Undervisningsplan PEDA 101, Høst 2009
(Revidert 10.8.2009)
Uke
Dato
Klokke
Tema
Undervisnings-
form / foreleser
Frist for innlevering av tekst
34
17.8
10.15–
12.00

Innføringskurs
Seminar

18.8
08.15–
12.00

Innføringskurs
Seminar

20.8
08.15–
10.00

Innføringskurs
Seminar

21.8
08.15–
12.00

Innføringskurs
Seminar

35
24.8
10.15-
12.00

Læringsteori
Forelesning
Marit Ulvik

25.8
10.15-
12.00

Reformer og læreplaner
Forelesning
Ove Skarpens

27.8
08.15–
10.00

Læring i et komparativt perspektiv
Forelesning
Ove Skarpenes

36
31.8
10.15–
12.00

Læring og utvikling
Seminar
Tekst 1 (innen uke 36)
1.9
10.15–
12.00

Læringsmiljø og klasseledelse
Forelesning
Ketil Langørgen

3.9
08.15–
10.00

Læringsmiljø og klasseledelse
Seminar

37
7.9
10.15–
12.00

Motivasjon og vurdering
Forelesning
Kari Smith
Muntlig tilbakemelding fra veileder på Tekst 1
(innen uke 37)
___

Tekst 2 (innen uke 37)

8.9
10.15-
12.00

Motivasjon og vurdering
Seminar

10.9
08.15–
10.00

Tilpasset opplæring
Forelesning
Eva Sunde

38
14.9
10.15–
12.00

Tilpasset opplæring
Seminar

15.9
10.15 –
12.00

Den digitale dimensjonen
Forelesning
Rune krumsvik

17.9
08.15–
10.00

Praksisforberedelse
Seminar
Tilbakemelding til 2 studenter på Tekst 2
39/40


PRAKSIS
PRAKSIS

41
5.10
10.15–
12.00

Praksiserfaringer
Seminar

6.10
10.15–
12.00

Danning
Forelesning
Marit Ulvik
Tekst 3: omarbeidet versjon av Tekst 1 eller 2
Frist mandag 12. oktober kl 0830 (jfr Mi Side)
42-46


PRAKSIS
PRAKSIS

47
16.11
10.15–
12.00

Praksiserfaringer
Seminar

17.11
10.15-
12.00

TEKSTSEMINAR
TEKSTSEMINAR
Sende tekster til to medstudenter. Studentene gir og får muntlig tilbakemelding på tekstseminar.
19.11
08.15-
10.00

TEKSTSEMINAR
TEKSTSEMINAR

Frist for innlevering av eksamensmappe i pedagogikk. Frist er satt til fredag 4. desember kl 1200 Da stenger innleveringsmappen på MI SIDE