2009/2010: Peda 101 - 102

Denne wikien tilhører studentene knyttet til Seminargruppe 1 ved PEDA101 ved UiB, oppstart våren 2009 - og skal fungere som et felles rom mellom seminaransvarlig (Kari B.) og studentene. Den er likevel åpen for alle, så DU er altså velkommen til å lese innholdet. Er du student i Seminargruppe 1 og medlem av denne wikien, vil du få rettigheter til å skrive og redigere wikiens innhold. Alle tillegg og endringer som gjøres blir registrert og knyttet opp mot medlemmenes id. Med andre ord kan alle se hva alle gjør (dvs; bidrar med). Formålet er at vi effektivt kan kommunisere, dele og bruke hverandres kunnskap.

Det denne wikien ikke er: det er ikke en erstatning for studentportalen ved UiB, men vil være et faglig digitalt samarbeidsrom for denne seminargruppen.
NB! Studentene må alltid holde seg oppdatert på Studentportalen!! og Mi side!!

Lenker til de ulike sidene i denne wikien (Innholdsfortegnelsen i venstre rad) vise vei til aktiviteten på wikien, og vil utvikles etterhvert.

Formålet med bruken av denne wikien:
  • ny teknologi gir stadig vekk nyttige verktøy til effektiv læring sammen med andre - dette må dere kjenne til som fremtidige lærere i skolen - wiki er ett slikt verktøy
  • wiki har innebygd RSS tjeneste, noe som betyr at du kan motta nyheter og endringer uten selv å måtte gå inn å sjekke om det er noe nytt. RSS-bruk er ekstremt nyttig å lære seg for å spare mye bortkastet lete-tid. Jeg anbefaler å opprette en Netvibes (en slik bruker jeg selv) eller en Google startside (uten at jeg selv har erfaring med denne).
  • å dele kunnskap, erfaringer og sin egen forståelse med andre fører til egen utvikling

Kjenner du til hva en wiki er?
Det er et fantastisk redskap for samskriving for studenter, eller du kan bruke det som en enkel hjemmeside uten å være ekspert på tastetrykking!! Forutsetningen er at du er villig til å dele med andre det du skriver. Det er en variant av wikipedia... for du kan tillate at alle andre, eller noen utvalgte også kan skrive på din wiki. Du bestemmer selv!

Hva er god skikk og bruk på nett?
Hva publiserer vi, hvordan gjør vi det og hvorfor gjør vi det?
Denne diskusjonen tar vi...