Engh, R. (2007). ”Elevmedvirkning i vurderingsarbeidet”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 2/2007. 107–119.
Skaalvik, E. & Skaalvik, S. (2005). Skolen som læringsarena: selvoppfatning, motivasjon og læring? Oslo: Universitetsforlaget.
Smith, K. (2007). ”Vurdering som motivasjonsfremmende redskap for læring”, i Norsk pedagogisk tidsskrift, 2/2007.
100–106.
Sæverot, H. (2008). “Teacher Praise and Encouragement: Towards an Education for Democracy”, i Phenomenology & Practice, Vol 2, Nr. 1, 49-62.


Følgende artikler står ikke på den obligatoriske eller selvvalgte pensumlisten, men kan likevel være nyttige å ha med seg:

"Barn får for mye ros" - Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article417714.ece
"Gir ros med klikk" - Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article2200321.ece