Den gode lærer - av Veruska, Øystein L., Espen og Frank

Etter mye diskusjon og krangling kom vi fram til følgende liste med egenskaper som er symptomatiske på en god lærer, om enn de ikke nødvendigvis enda utgjør en helhetlig definisjon. Punktene er ment som utgangspunkt for videre drøfting.

-Er entusiastisk
-Er faglig kompetent
-Har formidlingsevner
-Er inkluderende
-Er tilpasningsdyktig
-Er løsningsorientert
-Er ikke konfliktsky
-Innehar autoritet (men er ikke nødvendigvis autoritær)
-Er rettferdig (dette punktet førte til en lengre diskusjon om hva rettferdighet er, og om det er noe som eksisterer i språket, samfunnet, i seg selv, osv.)

Underliggende i all diskusjon om den gode lærer synes det å ligge en tanke om læreren som menneskekjenner. En som klarer å sette seg inn i andre menneskers sinnsliv og motivasjon, og som kan bruke denne innsikten til å skape et læringsmiljø som passer alle elevene. Den gode læreren kan tilpasse seg andre menneskers væremåte og modifisere uønsket adferd på en usynlig måte; en slags omsorgsfull diktator som styrer klassen med silkehansker.