Plan for seminar tirsdag 26. januar:

Velg ett av fagene som du har undervisningskompetanse i (3 til 4 på hver gruppe - jeg har fordelt dere jeg hadde på praksislisten sist semester, fordi der står fagene deres. Dere andre må skrive dere inn selv - dette gjelder; Bernhard, Julie, Geir og Veruska

Det er ok å bytte med hverandre om dere er missfornøyd!!

Oppgave:
Gruppen i hvert fag skal gjennomføre en læringsøkt på ca 10 minutter der et musisk virkemiddel benyttes! - vi andre "elever" må tilpasse oss det nivået dere måtte ønske:)


1215 - 1230 Norsk: Øystein L,, Thomas, Irmelin, Veruska
1230 - 1245 Engelsk: Hild, Øystein K., Anita
1245 - 1300 Samfunnskunnskap: Andreas, Eirik
Pause
1315 - 1330 Psykologi:
Sebastian, Frank
1330 - 1345 Spansk: Ann-Magritt, Susana
1345 - 1400 RLE: Veronica, Espen